Határok

Anna-réti szabadtéri miséző- és emlékhely

2019
nyílt ötletpályázat
Alkotók: Fridrich László, Kőhalmy Nóra, Pálffy Katalin (szobrász)
Munkatárs: Gál Judit (szobrász)

HELY

Normafa körül az évszázadok során folyamatosan fejlődik a város: a szemközti hegyek szinte teljesen beépültek, turistaútvonalak, kikapcsolódási lehetőségek sokasága jelzi a város közelségét. Anna-rétre érve a természetes erdőben városi park mintájára ültetett vadgesztenyefasort találunk, amely egészen Zugligetig tart. A réten elrejtőzve áll – az erdőben több más rejtélyes kegyhelyhez hasonlóan - a kicsi Szent Anna-kápolna, melyhez Budakesziről és Zugligetről évszázadok óta zarándokolnak. Itt történtek 1939-től kezdődően egy felvidéki apáca, Natália nővér látomásai, melyben a Szűzanya egy engesztelő kápolna építését kérte tőlünk magyaroktól, ahonnan az egész világra kiterjedne az engesztelés.

A Világ Királynője Engesztelő Kápolna bár nem épült meg, de a hiányával is jelen van a folyamatosan változó természetben: havonta misét, évente pedig nagyobb istentiszteletet tartanak itt. A tervpályázat kiírása az Eucharisztikus Világkongresszushoz kapcsolódik, az emlékhely az egyik tervezett állomás lett volna. A kért templom a világháború és az elnyomás évei alatt, sőt később sem épült fel, 1952-ben egy munkásmozgalom alkalmával még a meglévő kiskápolnát is lerombolták. Az építési szándék mindig is ott lebegett: körkápolna vonalát őrzi egy hatos facsoport, fakereszt jelöli az építeni kívánt templom látomásbeli helyszínét.

TERV

Az ország különböző területeiről gyűjtött kövekként az ide zarándoklók lelkileg, mintegy élő építőkövekként folytathatják a befejezetlen építést – bekapcsolódva ennek mindenkori szándékába. Az emlékhely így nemcsak térben, hanem időben is szorosan kapcsolódik a környezetéhez. A szakrális és a profán világ kapcsolódik: bizonytalan világunkban benne van a rend és a Teremtőben is a teremtendő világ.

Az erdő és a rét határán a hely történetéről szóló szabadtéri bemutatótér is ezt a kapcsolatot ábrázolja tájépítészeti eszközökkel. A szakrális és profán terek találkozásánál kiölel egy teret, amely nyit az őt körülvevő területek felé. Tömege úgy simul a dombba, mint amilyen természetes ez a kapcsolat. Az út, amely a kért épület helyszínét jelölő kőre cserélt és paddal kiegészített kereszthez vezet és a telepítendő almafasor egy meredélyre nyíló tágabb teret jelöl ki. A tisztáson földszerű anyagokat használunk: az út agyagból, a szobor és az oltár helyi kőből készülnek. Az erdőbe fa padokat terveztünk, amelyeket nagyobb mise alkalmával használnának. A réten két európai zárondokút halad át: a Szent Jakab-út és a Mária-út, melynek két vonala itt összefonódva halad egymás mellett, ezért ide egy térbeli rózsafüzért terveztünk. A helyszínen lévő mára már a természet által birtokba vett, építésre gyűjtött köveket javasoljuk érintetlenül hagyni.

“Nem kicsi a hely, ott elfér az ég és a föld együtt!”
Szűzanya beszéde Natália nővérhez Anna-réten