Lakóépület

eklektikus bérház bővítése

2022-23
engedélyezési terv
Alkotók: Fridrich László, Kőhalmy Nóra
Konzulens: Földes László építész

Az épület közvetlen és tágabb környezetében több hasonló eklektikus lakóépület található, melyeket ugyanaz az építészpáros tervezett az 1800-as évek végén. Az akkor gyorsan iparosodó területen, a városba költöző munkásoknak szoba-konyhás szükséglakásokat emeltek, melyeket később komfortosítottak, az itt élők még ma is egyfajta sorsközösséget vállalnak egymással. A történeti és kultúrtörténeti értékű, az irodalomban és filmművészetben is megjelenő épületeket anyaghasználatukban és tömegképzésükben egyszerűség jellemzi, állapotuk mára nagyon leromlott, sorsuk vagy a megújítás vagy a bontás.

Építtető az épületre az utcai oldalon két szint emeletráépítést tervez, melynek során a meglévő tömeg is megújításra kerül, amire a lakóknak nem lenne lehetősége. Az új szinteken nagy alapterületű lakások lesznek, intim tereik a napos, utcai homlokzati oldalakon találhatóak, a konyhák és a dolgozószobák a megújított közös használatú, teljes egészében zöldfelületű udvarra néznek. A ráépítés a továbbépített nyitott lépcsőházakkal öleli körbe a közös használatban lévő udvart.