Határok

Elhallgatva emlékkert

2021
nyílt tervpályázat
Alkotók: Fridrich László, Kőhalmy Nóra
Munkatárs: Pálffy Katalin
Film: Dombóvári János

Városmajor zöldterülete egyike az Ördög-árok vízgyűjtő felületeinek, a részben föld alatt lévő patak Nagykovácsitól gyűjti a csapadékvizet és a Dunába torkollik. Miatta építették a Jézus Szíve templom tornyát a főhajótól távolabb, árkádsorral összekötve. A rejtett patakot 1942. szeptember 5-én szovjet bombatalálat érte, melynek közelébe Mária-szobrot állítottak.

Ezért az emlékkert a becsapódás körüli helyen, a városmajori közpark templom melletti részén helyezkedik el. A találat helyén a kert részét képezve egy támpillérek közül kiinduló keskeny vízgyűjtő sáv, egy kút jelképezi az egyéni tragédiát, a bezárultságot, a hallgatást és az elhallgattatást, mintegy a mulandóságot; az ennek csapadékvizét elnyelő, mélyebben keresztező, évszázadok óta létező búvópatak a tömegességet, a láthatatlan összetartozást, ezáltal a maradandóságot jelenti. Az emlékkút a közpark mindennapi, profán és a templom szakrális külső terének határán helyezkedik el, mellyel a mulandó és a múlhatatlan kettősségére erősít. Ülőfelületére a maradandóságról szóló bibliai idézet kerül: víz fakad a templomból, mely útjában változást indít, gyógyít.

„Azután még ezer könyököt mért, és nem tudtam többé átmenni a folyón, mert a vizek mély folyammá áradtak, amelyen már nem lehetett átgázolni. [...] A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nő; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy.” Ezekiel 47

Az emlékmű csak egy meghatározott időszeletben, esőben vagy röviddel utána működik, napos időben kiszárad és az Ördög-árok is leapad. A kút anyaga finombeton, melyen az idők során rajzolatok keletkeznek a víz és környezeti hatások által. A padján lévő felirat esőben válik láthatóvá, sőt a nedvességre folyamatosan sötétedik, mert a rágravírozott írás réseit vele azonos színű, rögzített homok tölti ki. A társadalmi jelentőségű tragédia közös változásra sarkall. Ezt erősíti az emlékert, amelynek sávjai kolostorkert mintájára a biztonságot adó támpillérektől indulnak ki. Az ágyásokba a meglévő fák alá éltető fűszernövényeket, gyógyfüveket javaslunk telepíteni. Az Ördög-árok meglévő téglaboltozatát kis részben megbontjuk, azért hogy a kút által gyűjtött vizet a patak el tudja vezetni.